BRA ATT VETA OM HÄSTAR I TRAFIKEN

Den här informationen kommer från Vision Häst Värmdö, www.visionhastvarmdo.se

Hur fungerar en häst?

Hästen har dålig syn, särskilt rakt fram, men har väldigt bra hörsel och luktsinne. Hästen är ett flyktdjur, vars instinkt är att först fly när något okänt hörs/ses och därefter se efter vad det var för konstigt. Denna instinkt har hästen kvar oavsett att den har varit ”civiliserad” i mer än 5000 år.Men kan hästen inte fly utan känner sig trängd så slår den bakut som försvar. I och med att hästen ser dåligt så kan den uppfatta en fladdrande plastpåse i dikeskanten som en anfallande leopard – och då gäller det att fly! En cykel som närmar sig bakifrån – nästan ljudlöst – som ett jagande rovdjur. Eller en bil med okänt ljud (t.ex. skramlande släpvagn, däck som frasar i snösörja) – som kanske en hel flock på jakt. Som du nu förstår är hästen ett väldigt känsligt djur som reagerar på allt ovanligt. Exemplen är många, så kan t.ex. en skidåkare vara hotande – något djur som rör sig på det sättet finns inte i hästens värld.Ju större förtroende hästen har för människan som sitter på dess rygg, i en vagn bakom eller går bredvid, desto bättre kan hästen ”förtränga” sin flyktinstinkt, men helt försvinner den aldrig. Så hur snäll hästen än ser ut, kan den plötsligt hoppa till. En stor häst väger mellan 500 och 600 kg – nästan lika mycket som en älg!

Bra att känna till om hästar i trafiken - Vad kan du göra om du möter en häst i trafiken?

Sakta ner, invänta gärna tecken från ryttaren, ha ögonkontakt om möjligt, och kör lugnt förbi med så mycket plats emellan dig och hästen som vägen tillåter.Stanna om du ser att hästen uppträder nervöst.Undvik kraftiga inbromsningar, häftig gasning, tuta inte och om du kör lastbil eller motsvarande med tryckluft, ska du veta att dessa trycklufts”puffar” kan utlösa ”alarmsignal hos hästen.Om ryttaren styr ut i körbanan vill ryttaren signalera att du antingen kör för fort eller att det är olämpligt att passera just då. Så fort ryttaren hittar en plats där det är lämpligt att köra förbi kommer hon styra hästen åt sidan. Medan du väntar på att kunna passera så håll ett rejält avstånd till hästen så att den inte känner sig jagad.Tänk på att om du saktar ner och väntar in lämpligt tillfälle då du kan passera hästen tar det kanske nån minut, men om du tränger dig förbi kan en olycka lätt hända, där häst, ryttare och din bil kanske skadas. (Och i de allra flesta fall blir det bilföraren som får ersätta skador på bil, häst och ryttare.)

Genom ömsesidig hänsyn och respekt kan vi alla ha trevligt på vägen och med ett leende blir resten av dan solig!

Tack för visad hänsyn!

Vision Häst Värmdö - ett nätverk inom Värmdö FöreningsrådGustavsbergsvägen 2, Kullen, 134 40 GustavsbergTelefon: 08 - 574 002 82, 08-570 101 64e-post: info@visionhastvarmdo.sehemsida: www.visionhastvarmdo.se